Agentura VIACO se zabývá pořádáním odborných akcí - seminářů, konferencí, prezentací, výstav a veletrhů v oboru dopravních staveb a infrastruktury. Souběžně s tím rozvíjí vydavatelské a reklamní aktivity a informační servis pro své klienty. Tradičním partnerem Agentury VIACO je Česká silniční společnost. Hlavní produkty této spolupráce - mezinárodní silniční veletrh ROADWARE a tradiční podzimní Silniční konference - si získaly mezi odbornou veřejností značnou oblibu. VIACO Agency organizes technical events - seminars, conferences, presentations, exhibitions and fairs in the sector of transportation construction, traffic and transport infrastructure. VIACO develops parallel with these events own editorial, publishing and advertising activities including information services for numerous clients. Czech Road Society rates among traditional partners of VIACO Agency. Prime products of this partnership - International Road Fair ROADWARE and Czech Road Conference have obtained a large popularity among professional public.


Agentura VIACO, Neumannova 20, CZ-156 00 Praha 5, Czech Republic

www.roadware.cz
www.silnicnikonference.cz